پسوند هاي رايج و معنای آنها
com. معروفترين و پر استفاده ترين پسوند براي دامنه...
پروتکل SMTP
  پروتکل SMTP مخفف Simple Mail Transfer Protocol یک پروتکل برای...
پهنای باند Bandwidth
پهنای باند Bandwidth ميزان حجمي ترافيك وب سايت شما كه...
پروتکل تبادل فایل FTP Account
پروتکل تبادل قایل FTP Account FTP مخفف File Transfer Protocol به...
فضای اشتراکی ShareHosting
فضای اشتراکی  ShareHosting در میزبانی وب معمولا...