پسوند هاي رايج و معنای آنها
com. معروفترين و پر استفاده ترين پسوند براي دامنه...
پروتکل تبادل فایل FTP Account
پروتکل تبادل قایل FTP Account FTP مخفف File Transfer Protocol به...
پنل مدیریت وب سایت Control Panel
پنل مدیریت وب سایت Control Panel کنترل پنل برنامه ای تحت...
میزبانی وب Web Hosting
میزبانی وب  Web Hosting فضایی است که اطلاعات وب سایت...
فضای رایگان Free Hosting
فضای رایگان Free Hosting البته وبگاه‌هایی هستند که در...