جستجوی ساده دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

توسط این قسمت شما می توانید 20 دامنه را با هم جستجو کنید.لطفا هر دامنه را در یک خط و دامنه بعدی را با زدن کلید Enter خود در خط بعدی بنویسید.برای جستجوی خود در ابتدای دامنه خود لطفا از www. و http:// استفاده نکنید.


لطفا کارکترهایی که در عکس زیر مشاهده میکنید وارد کنید . این مورد برای جلوگیری از ارسال های اتوماتیک به کار میرود.

TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.ir 1 45,000ريال 45,000ريال 45,000ريال
.co.ir 1 45,000ريال 45,000ريال 45,000ريال
.org.ir 1 45,000ريال 45,000ريال 45,000ريال
.net.ir 1 45,000ريال 45,000ريال 45,000ريال
.gov.ir 1 45,000ريال 45,000ريال 45,000ريال
.ac.ir 1 45,000ريال 45,000ريال 45,000ريال
.sch.ir 1 45,000ريال 45,000ريال 45,000ريال
.id.ir 1 45,000ريال 45,000ريال 45,000ريال
.com 1 350,000ريال 350,000ريال 350,000ريال
.net 1 350,000ريال 350,000ريال 350,000ريال
.org 1 350,000ريال 350,000ريال 350,000ريال
.name 1 350,000ريال 350,000ريال 350,000ريال
.eu 1 350,000ريال 350,000ريال 350,000ريال
.us 1 350,000ريال 350,000ريال 350,000ريال
.co.uk 1 350,000ريال 350,000ريال 350,000ريال
.org.uk 1 350,000ريال 350,000ريال 350,000ريال
.link 1 350,000ريال 350,000ريال 350,000ريال
.xyz 1 350,000ريال 350,000ريال 350,000ريال
.info 1 400,000ريال 400,000ريال 400,000ريال
.biz 1 400,000ريال 400,000ريال 45,000ريال
.tel 1 450,000ريال 450,000ريال 450,000ريال
.club 1 450,000ريال 450,000ريال 450,000ريال
.asia 1 550,000ريال 550,000ريال 550,000ريال
.mobi 1 650,000ريال 650,000ريال 650,000ريال
.in 1 650,000ريال 650,000ريال 650,000ريال
.agency 1 650,000ريال 650,000ريال 650,000ريال
.center 1 650,000ريال 650,000ريال 650,000ريال
.company 1 650,000ريال 650,000ريال 650,000ريال
.directory 1 650,000ريال 650,000ريال 650,000ريال
.education 1 650,000ريال 650,000ريال 650,000ريال
.email 1 650,000ريال 650,000ريال 650,000ريال
.equipment 1 650,000ريال 650,000ريال 650,000ريال
.exposed 1 650,000ريال 650,000ريال 650,000ريال
.gallery 1 650,000ريال 650,000ريال 650,000ريال
.gift 1 650,000ريال 650,000ريال 650,000ريال
.graphics 1 650,000ريال 650,000ريال 650,000ريال
.institute 1 650,000ريال 650,000ريال 650,000ريال
.international 1 650,000ريال 650,000ريال 650,000ريال
.lighting 1 650,000ريال 650,000ريال 650,000ريال
.management 1 650,000ريال 650,000ريال 650,000ريال
.photography 1 650,000ريال 650,000ريال 650,000ريال
.photos 1 650,000ريال 650,000ريال 650,000ريال
.pics 1 650,000ريال 650,000ريال 650,000ريال
.reisen 1 650,000ريال 650,000ريال 650,000ريال
.report 1 650,000ريال 650,000ريال 650,000ريال
.schule 1 650,000ريال 650,000ريال 650,000ريال
.solutions 1 650,000ريال 650,000ريال 650,000ريال
.supplies 1 650,000ريال 650,000ريال 650,000ريال
.supply 1 650,000ريال 650,000ريال 650,000ريال
.support 1 650,000ريال 650,000ريال 650,000ريال
.systems 1 650,000ريال 650,000ريال 650,000ريال
.technology 1 650,000ريال 650,000ريال 650,000ريال
.tips 1 650,000ريال 650,000ريال 650,000ريال
.today 1 650,000ريال 650,000ريال 650,000ريال
.ws 1 750,000ريال 750,000ريال 750,000ريال
.website 1 750,000ريال 750,000ريال 750,000ريال
.me 1 850,000ريال 850,000ريال 850,000ريال
.de 1 850,000ريال 850,000ريال 850,000ريال
.academy 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.associates 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.bargains 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.bike 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.boutique 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.builders 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.cab 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.camera 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.camp 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.cards 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.care 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.cash 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.catering 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.cheap 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.cleaning 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.clothing 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.coffee 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.community 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.construction 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.contractors 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.cool 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.discount 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.domains 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.enterprises 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.estate 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.events 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.exchange 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.fail 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.farm 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.fish 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.fitness 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.florist 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.foundation 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.glass 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.gripe 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.guru 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.house 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.industries 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.ink 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.kitchen 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.land 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.limited 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.marketing 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.media 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.parts 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.plumbing 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.productions 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.properties 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.rentals 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.repair 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.services 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.shoes 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.singles 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.solar 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.tools 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.town 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.toys 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.training 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.vacations 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.vision 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.watch 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.wiki 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.works 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.wtf 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.zone 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.cc 1 1,050,000ريال 1,050,000ريال 1,050,000ريال
.christmas 1 1,050,000ريال 1,050,000ريال 1,050,000ريال
.guitars 1 1,050,000ريال 1,050,000ريال 1,050,000ريال
.photo 1 1,050,000ريال 1,050,000ريال 1,050,000ريال
.tattoo 1 1,050,000ريال 1,050,000ريال 1,050,000ريال
.co 1 1,150,000ريال 1,150,000ريال 1,150,000ريال
.tv 1 1,250,000ريال 1,250,000ريال 1,250,000ريال
.rest 1 1,250,000ريال 1,250,000ريال 1,250,000ريال
.tw 1 1,350,000ريال 1,350,000ريال 1,350,000ريال
.blackfriday 1 1,350,000ريال 1,350,000ريال 1,350,000ريال
.voyage 1 14,500,000ريال 14,500,000ريال 14,500,000ريال
.capital 1 1,650,000ريال 1,650,000ريال 1,650,000ريال
.careers 1 1,650,000ريال 1,650,000ريال 1,650,000ريال
.clinic 1 1,650,000ريال 1,650,000ريال 1,650,000ريال
.codes 1 1,350,000ريال 1,350,000ريال 1,350,000ريال
.condos 1 1,350,000ريال 1,350,000ريال 1,350,000ريال
.cruises 1 1,350,000ريال 1,350,000ريال 1,350,000ريال
.dating 1 1,350,000ريال 1,350,000ريال 1,350,000ريال
.dental 1 1,350,000ريال 1,350,000ريال 1,350,000ريال
.diamonds 1 1,350,000ريال 1,350,000ريال 1,350,000ريال
.engineering 1 1,350,000ريال 1,350,000ريال 1,350,000ريال
.expert 1 1,350,000ريال 1,350,000ريال 1,350,000ريال
.financial 1 1,350,000ريال 1,350,000ريال 1,350,000ريال
.flights 1 1,350,000ريال 1,350,000ريال 1,350,000ريال
.fund 1 1,350,000ريال 1,350,000ريال 1,350,000ريال
.furniture 1 1,350,000ريال 1,350,000ريال 1,350,000ريال
.holdings 1 1,350,000ريال 1,350,000ريال 1,350,000ريال
.lease 1 1,350,000ريال 1,350,000ريال 1,350,000ريال
.limo 1 1,350,000ريال 1,350,000ريال 1,350,000ريال
.maison 1 1,350,000ريال 1,350,000ريال 1,350,000ريال
.partners 1 1,350,000ريال 1,350,000ريال 1,350,000ريال
.recipes 1 1,350,000ريال 1,350,000ريال 1,350,000ريال
.surgery 1 1,350,000ريال 1,350,000ريال 1,350,000ريال
.tax 1 1,350,000ريال 1,350,000ريال 1,350,000ريال
.tienda 1 1,350,000ريال 1,350,000ريال 1,350,000ريال
.university 1 1,350,000ريال 1,350,000ريال 1,350,000ريال
.ventures 1 1,350,000ريال 1,350,000ريال 1,350,000ريال
.viajes 1 1,350,000ريال 1,350,000ريال 1,350,000ريال
.villas 1 1,350,000ريال 1,350,000ريال 1,350,000ريال
.press 1 2,450,000ريال 2,450,000ريال 2,450,000ريال
.bar 1 2,550,000ريال 2,550,000ريال 2,550,000ريال
.investments 1 2,950,000ريال 2,950,000ريال 2,950,000ريال
.host 1 3,150,000ريال 3,150,000ريال 3,150,000ريال
.pictures 1 3,350,000ريال 3,350,000ريال 3,350,000ريال