جستجوی چند دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

میزبانی سایتتان را با ما تجربه کنید. کافیست نام دامینی که میخواهید ثبت کنید یا انتقال دهید وارد کنید یا فقط سرویس هاستینگ را سفارش دهید...


لطفا کارکترهایی که در عکس زیر مشاهده میکنید وارد کنید . این مورد برای جلوگیری از ارسال های اتوماتیک به کار میرود.

TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.ir 1 45,000ريال 45,000ريال 45,000ريال
.co.ir 1 45,000ريال 45,000ريال 45,000ريال
.org.ir 1 45,000ريال 45,000ريال 45,000ريال
.net.ir 1 45,000ريال 45,000ريال 45,000ريال
.gov.ir 1 45,000ريال 45,000ريال 45,000ريال
.ac.ir 1 45,000ريال 45,000ريال 45,000ريال
.sch.ir 1 45,000ريال 45,000ريال 45,000ريال
.id.ir 1 45,000ريال 45,000ريال 45,000ريال
.com 1 350,000ريال 350,000ريال 350,000ريال
.net 1 350,000ريال 350,000ريال 350,000ريال
.org 1 350,000ريال 350,000ريال 350,000ريال
.name 1 350,000ريال 350,000ريال 350,000ريال
.eu 1 350,000ريال 350,000ريال 350,000ريال
.us 1 350,000ريال 350,000ريال 350,000ريال
.co.uk 1 350,000ريال 350,000ريال 350,000ريال
.org.uk 1 350,000ريال 350,000ريال 350,000ريال
.link 1 350,000ريال 350,000ريال 350,000ريال
.xyz 1 350,000ريال 350,000ريال 350,000ريال
.info 1 400,000ريال 400,000ريال 400,000ريال
.biz 1 400,000ريال 400,000ريال 45,000ريال
.tel 1 450,000ريال 450,000ريال 450,000ريال
.club 1 450,000ريال 450,000ريال 450,000ريال
.asia 1 550,000ريال 550,000ريال 550,000ريال
.mobi 1 650,000ريال 650,000ريال 650,000ريال
.in 1 650,000ريال 650,000ريال 650,000ريال
.agency 1 650,000ريال 650,000ريال 650,000ريال
.center 1 650,000ريال 650,000ريال 650,000ريال
.company 1 650,000ريال 650,000ريال 650,000ريال
.directory 1 650,000ريال 650,000ريال 650,000ريال
.education 1 650,000ريال 650,000ريال 650,000ريال
.email 1 650,000ريال 650,000ريال 650,000ريال
.equipment 1 650,000ريال 650,000ريال 650,000ريال
.exposed 1 650,000ريال 650,000ريال 650,000ريال
.gallery 1 650,000ريال 650,000ريال 650,000ريال
.gift 1 650,000ريال 650,000ريال 650,000ريال
.graphics 1 650,000ريال 650,000ريال 650,000ريال
.institute 1 650,000ريال 650,000ريال 650,000ريال
.international 1 650,000ريال 650,000ريال 650,000ريال
.lighting 1 650,000ريال 650,000ريال 650,000ريال
.management 1 650,000ريال 650,000ريال 650,000ريال
.photography 1 650,000ريال 650,000ريال 650,000ريال
.photos 1 650,000ريال 650,000ريال 650,000ريال
.pics 1 650,000ريال 650,000ريال 650,000ريال
.reisen 1 650,000ريال 650,000ريال 650,000ريال
.report 1 650,000ريال 650,000ريال 650,000ريال
.schule 1 650,000ريال 650,000ريال 650,000ريال
.solutions 1 650,000ريال 650,000ريال 650,000ريال
.supplies 1 650,000ريال 650,000ريال 650,000ريال
.supply 1 650,000ريال 650,000ريال 650,000ريال
.support 1 650,000ريال 650,000ريال 650,000ريال
.systems 1 650,000ريال 650,000ريال 650,000ريال
.technology 1 650,000ريال 650,000ريال 650,000ريال
.tips 1 650,000ريال 650,000ريال 650,000ريال
.today 1 650,000ريال 650,000ريال 650,000ريال
.ws 1 750,000ريال 750,000ريال 750,000ريال
.website 1 750,000ريال 750,000ريال 750,000ريال
.me 1 850,000ريال 850,000ريال 850,000ريال
.de 1 850,000ريال 850,000ريال 850,000ريال
.academy 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.associates 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.bargains 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.bike 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.boutique 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.builders 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.cab 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.camera 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.camp 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.cards 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.care 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.cash 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.catering 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.cheap 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.cleaning 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.clothing 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.coffee 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.community 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.construction 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.contractors 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.cool 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.discount 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.domains 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.enterprises 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.estate 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.events 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.exchange 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.fail 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.farm 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.fish 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.fitness 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.florist 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.foundation 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.glass 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.gripe 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.guru 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.house 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.industries 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.ink 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.kitchen 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.land 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.limited 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.marketing 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.media 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.parts 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.plumbing 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.productions 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.properties 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.rentals 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.repair 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.services 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.shoes 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.singles 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.solar 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.tools 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.town 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.toys 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.training 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.vacations 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.vision 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.watch 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.wiki 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.works 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.wtf 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.zone 1 950,000ريال 950,000ريال 950,000ريال
.cc 1 1,050,000ريال 1,050,000ريال 1,050,000ريال
.christmas 1 1,050,000ريال 1,050,000ريال 1,050,000ريال
.guitars 1 1,050,000ريال 1,050,000ريال 1,050,000ريال
.photo 1 1,050,000ريال 1,050,000ريال 1,050,000ريال
.tattoo 1 1,050,000ريال 1,050,000ريال 1,050,000ريال
.co 1 1,150,000ريال 1,150,000ريال 1,150,000ريال
.tv 1 1,250,000ريال 1,250,000ريال 1,250,000ريال
.rest 1 1,250,000ريال 1,250,000ريال 1,250,000ريال
.tw 1 1,350,000ريال 1,350,000ريال 1,350,000ريال
.blackfriday 1 1,350,000ريال 1,350,000ريال 1,350,000ريال
.voyage 1 14,500,000ريال 14,500,000ريال 14,500,000ريال
.capital 1 1,650,000ريال 1,650,000ريال 1,650,000ريال
.careers 1 1,650,000ريال 1,650,000ريال 1,650,000ريال
.clinic 1 1,650,000ريال 1,650,000ريال 1,650,000ريال
.codes 1 1,350,000ريال 1,350,000ريال 1,350,000ريال
.condos 1 1,350,000ريال 1,350,000ريال 1,350,000ريال
.cruises 1 1,350,000ريال 1,350,000ريال 1,350,000ريال
.dating 1 1,350,000ريال 1,350,000ريال 1,350,000ريال
.dental 1 1,350,000ريال 1,350,000ريال 1,350,000ريال
.diamonds 1 1,350,000ريال 1,350,000ريال 1,350,000ريال
.engineering 1 1,350,000ريال 1,350,000ريال 1,350,000ريال
.expert 1 1,350,000ريال 1,350,000ريال 1,350,000ريال
.financial 1 1,350,000ريال 1,350,000ريال 1,350,000ريال
.flights 1 1,350,000ريال 1,350,000ريال 1,350,000ريال
.fund 1 1,350,000ريال 1,350,000ريال 1,350,000ريال
.furniture 1 1,350,000ريال 1,350,000ريال 1,350,000ريال
.holdings 1 1,350,000ريال 1,350,000ريال 1,350,000ريال
.lease 1 1,350,000ريال 1,350,000ريال 1,350,000ريال
.limo 1 1,350,000ريال 1,350,000ريال 1,350,000ريال
.maison 1 1,350,000ريال 1,350,000ريال 1,350,000ريال
.partners 1 1,350,000ريال 1,350,000ريال 1,350,000ريال
.recipes 1 1,350,000ريال 1,350,000ريال 1,350,000ريال
.surgery 1 1,350,000ريال 1,350,000ريال 1,350,000ريال
.tax 1 1,350,000ريال 1,350,000ريال 1,350,000ريال
.tienda 1 1,350,000ريال 1,350,000ريال 1,350,000ريال
.university 1 1,350,000ريال 1,350,000ريال 1,350,000ريال
.ventures 1 1,350,000ريال 1,350,000ريال 1,350,000ريال
.viajes 1 1,350,000ريال 1,350,000ريال 1,350,000ريال
.villas 1 1,350,000ريال 1,350,000ريال 1,350,000ريال
.press 1 2,450,000ريال 2,450,000ريال 2,450,000ريال
.bar 1 2,550,000ريال 2,550,000ريال 2,550,000ريال
.investments 1 2,950,000ريال 2,950,000ريال 2,950,000ريال
.host 1 3,150,000ريال 3,150,000ريال 3,150,000ريال
.pictures 1 3,350,000ريال 3,350,000ريال 3,350,000ريال